Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
禅让
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shan4] (罥) سوګند ماتول;استعفا کول;سپارل;ګوښه كېدل;لار پرېښودل;لاس په سر کيدل;منل
2. 禅让
[shan4 rang4] (罥琵) (لكه دتاج وتخت);انتقال;اوارېدل;بختيالي;بندوالى;پريښوونه;تېرېدل;خاکلی;خرڅونګ;خميره کېدل;ډوبې ډوبيا;رنګ;شرکت;عملي کېدل;غايبېدنه;غصه;فيوډالي;قانونپوه;کاڼي کوړم;کوپول;لګيا More…