Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yin1] (恸) ځار;بلهارول;بوږه;تاوان ګالنه;جار;جارول;جارونه;جرکونی;ځارول;حلاله;دوکول;ذبح;زارول;زيانمن ګېدنه;سرښندنه;ښندل;ښندنګ;ښندنه;شندل;شندنه;صدقه;عامول;فدا کول;قربان;قربانول;قربانى;قربانى More…