Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
福佑 福尔 福神 福音
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 福佑
[fu2 you4] (褐) اسمانى هو سا توب او نېكمرغى;خوشالى;سعادت;عيش;حظ;نعمت
[fu2 er3 ma3 lin2] (褐焊皑狶) فارمه لين
3. 福神
[fu2 shen2] (褐) دښه ښګوم نښه;دنيكمرغۍ راوړونكى
4. 福音派信徒
[fu2 yin1 pai4 xin4 tu2] (褐獺畕) دانجيل;دپروټسټانټ دكليسا;دپروټسټانټ هغې ډلې ته منسوب چه ځينى اساسات دحواريونو دتعليم اساسى مركز ګڼى