Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
租借 租契 租得 租户 租来 租税 租约 租赁 租金
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zu1 jie4 de5] () (كور;باړه;كرايه;كرايې;کرايه;موټر اونور);نيوکه
2. 租契
[zu1 qi4] () اجاره;اجاره كول كرايه وركول;اړوتړ;باړه کول;په اجاره وركول;تړ;تړليک;تړون;تعهد نامه;تقديرول;توصيفول;ټېکه;ستايل;ستاينه کول;سرکولپى;ښکوروزي;شرطنامه;عقد;عهدنامه;قرارداد;ګسه;کرايه More…
3. 租得
[zu1 de2] (眔) اجاره;اجاره كول كرايه وركول;اړوتړ;باړه کول;په اجاره وركول;تړ;تړليک;تړون;تعهد نامه;تقديرول;توصيفول;ټېکه;ستايل;ستاينه کول;سرکولپى;ښکوروزي;شرطنامه;عقد;عهدنامه;قرارداد;ګسه;کرايه More…
4. 租户
[zu1 hu4] (め) اجاره داران;اجاره دارى
5. 租来的
[zu1 lai2 de5] (ㄓ) اجير;ستايلی;کرايي;اجيري;اجوره کار;استخدامي;کرهي
6. 租税
[zu1 shui4] (祙) مالګذاري;جزيه
7. 租约
[zu1 yue1] () اجاره;اجاره كول كرايه وركول;اړوتړ;باړه کول;په اجاره وركول;تړ;تړليک;تړون;تعهد نامه;تقديرول;توصيفول;ټېکه;ستايل;ستاينه کول;سرکولپى;ښکوروزي;شرطنامه;عقد;عهدنامه;قرارداد;ګسه;کرايه More…
8. 租赁
[zu1 lin4] (割) اجاره;سرکولپى
9. 租金
[zu1 jin1] () اجاره;باړه;باړه کول;بژه;په اجاره وركول;په كرايه وركول;تقديرول;توصيفول;څيرنګ;څيرنه;څيرې;څيرېدنه;څيرى;درز;ستايل;ستاينه کول;شلېدنه;شلېده;كرايه;کډه;کرايه;کرايه کول;حق الاجاره;ټکي More…