Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
称扬 称美 称赞 称身 称重 称量
称身
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 称身
[chen4 shen1] (嘿ō) (دمرض);(سره);اسل;اسلول;آماده;آماده کول;امانت;اهل;اېښودل;ايښول;باصحته;باکفايته;بحران;برابر;برابرول;په پښوکول;په سر کول;پور;تندرست;تيار;جوړ;جوړيدونكى;جوګه;چمتو;چمتو تيار;چمتو More…