Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
称扬 称美 称赞 称身 称重 称量
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 称扬
[cheng1 yang2] (嘿喘) ثناخواني;احترام;آفرين;باړه کول;بردی;برم;بړبس;تحسين;تسبيح;تسپې;تعريف;تعظيم;تقديرول;تقريظ;تکريم;تمجيد;تنشا;توصيف;توصيفول;ثنا;ثنا صفت;ثناويل;جلال;حمد;درناوى;درناوی More…
2. 称美
[cheng1 mei3] (嘿) ثناخواني;احترام;آفرين;باړه کول;بردی;برم;بړبس;تحسين;تسبيح;تسپې;تعريف;تعظيم;تقديرول;تقريظ;تکريم;تمجيد;تنشا;توصيف;توصيفول;ثنا;ثنا صفت;ثناويل;جلال;حمد;درناوى;درناوی More…
3. 称赞
[cheng1 zan4] (嘿觅) احترام;په درنه سترګه كتل;تعارف;تعارف كول;تعريف;تعظيم;تکريم;تمجيد;توصيف;ثنا;ثنا صفت;درناوى;دښېګڼې په مقابل كې خوشحالى ښكاره كونه;دصيميت څرګندونه;سلام;صفت کونه;كور ودانى More…
4. 称身
[chen4 shen1] (嘿ō) (دمرض);(سره);اسل;اسلول;آماده;آماده کول;امانت;اهل;اېښودل;ايښول;باصحته;باکفايته;بحران;برابر;برابرول;په پښوکول;په سر کول;پور;تندرست;تيار;جوړ;جوړيدونكى;جوګه;چمتو;چمتو تيار;چمتو More…
5. 称重
[cheng1 zhong4] (嘿) (سمندرى);(لنګر);اټكول;ارزښت لرل;ارزښت من كيدل;اهميت لرل;پورته كول;تلل;جوکل;درنيدل;سنجول;لنګر پور ته كول;لنكراچول زورپر اچول;وزن كول;تولول;انګېرل;پله;تول;تامل;پرتله
6. 称量
[cheng1 liang2] (嘿秖) (سمندرى);(لنګر);اټكول;ارزښت لرل;ارزښت من كيدل;اهميت لرل;پورته كول;تلل;جوکل;درنيدل;سنجول;لنګر پور ته كول;لنكراچول زورپر اچول;وزن كول;تولول;انګېرل;پله;تول;تامل;پرتله