Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
穿 穿刺 穿堂 穿孔 穿梭 穿用 穿著 穿衣 穿透
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 穿
[chuan1] () ( تګ;اّزاد;پاى;پرله پسې;په;په ترڅ كې;په منځ كې;په واسطه;ترپايه;ترسره;توليدوونکی;ټول;جريان );ختم;خلاص;دمنځ څخه;سرتر پايه;سرڅېړه;سمدم;سيده;له يوه سره تر بله سره;پوري ووري;څڅۍ
2. 穿刺
[chuan1 ci4] () انجکشن;برمه کول;پرېښوول;پنچر;پنچرول;تريناک;تېڅل;چخل;چوخل;چوخول;چيچل;چيچنه;چيخل;ځنل;دچا غرور ماتول;ښوڅل;سورى;سورى پكښې جوړول;سورى كول;سوری;سوري کول;سيخل;سغول;سوخول
3. 穿堂门
[chuan1 tang2 men2] (绑) تنګه لاره;كږليچ;وت
4. 穿堂风
[chuan1 tang2 feng1] (绑) (جرعه);(لكه عسكري ته);اينده يا سكينده;برات;پار;پېټى;ټاكنه;جلبول;چښاك;څكونه;حواله;حواله كول;خوښونه سكيچ نخشه;را كښنه;عسكرې More…
5. 穿孔
[chuan1 kong3] (ふ) سورى;سورى كول
6. 穿孔的
[chuan1 kong3 de5] (ふ) برمه کول;تېڅل;ځنل;ښوڅل;سورى كوزل;سورى كېدل;سوري کول;نفوذ كول;سوخول
7. 穿梭外交
[chuan1 suo4 wai4 jiao1] (濒ユ) دتګ;دتګ راتګ ديپلوماسي;دراشه درشه ديپلوماسي;راتګ ديپلوماسي دراشه درشه ديپلوماسي
8. 穿用的
[chuan1 yong4 de5] (ノ) ستومانه کوونکی;ستومانوونکی;هلاکوونکی;کونه
9. 穿著
[chuan1 zhuo2] (帝) ( د وياړ );( لكه داينكو);( لكه دخوښۍ;( لكه دكالى;(لكه د كالى);استعمال;اطلاق;اغوستل;اغوستنه;اغوشستنه;البسه;اېښودل;ايښول;برم;بلودل;بندر;بندرګا;پاى ته More…
10. 穿衣
[chuan1 yi1] (︾) اتوب;اټورۍ;اغوستن;اغوستنه;پارو;پانسمان;پاهه;پټۍ;پنګی;پهه;پوشاک;تبی;چاشني;دسماله;سره;ښوره;کود;کوډ;لام لباس;دباغي;پيه;کشور;حذا;بنداژ
11. 穿衣
[chuan1 yi1] (︾) ټکنيشن;درېشي;دريشى;ظاهرى بڼه;كالې په اغوستل;كالى;نمري
12. 穿衣服
[chuan1 yi1 fu5] (︾狝) (دكاليو اغوستلو په اثر);اثر;ادرم;اغېز;اغېزه;آغېزه;بوسات;پدل;پوښل;پياشه;تاثير;دجامو اغوستل;دكاليو اغوستل;زد;لګېده;لومۍ
13. 穿透
[chuan1 tou4] (硓) اغيزه كول;برمه کول;پوهيدل;تېڅل;چڼل;چڼول;چوڼل;چوڼول;ځنل;ښوڅل;سوري کول;صافول;نفوذ كول;ور بوول;ورمنډل;ورننوتل;جورېدل;چوخېدل;رخنه كول;نفوذكول