Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
窗口 窗台 窗帘 窗帷 窗幔 窗扉 窗板 窗玻
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 窗口
[chuang1 kou3] (怠) اورسۍ;آينه;آئينه;بادپښ;برياله;پنجره;تاقۍ;دريچه;غرفه;قراول;كړكۍ;کړکۍ;کلکين;کنډو;کنګره;کنکرک;کڼکۍ;کوڼکۍ;کيښه;مګنه;مګڼه;ورسۍ;تابدان;روزنه;کهړکۍ;ټپه;دربچه;سومبروغی
2. 窗台
[chuang1 tai2] (怠) اتکا;آستانه;استناد;تکيه;درشاهي;درشايي;درشل;درګا;دهنه;ګاړه
3. 窗帘
[chuang1 lian2] (怠┅) More…
4. 窗帷
[chuang1 wei2] (怠眂) More…
5. 窗幔
[chuang1 man4] (怠棍) More…
6. 窗扉
[chuang1 fei1] (怠磛) اورسۍ;بادپښ;پنجره;تاقۍ;چپراس لرونكې كړكۍ;څلور لارى;دكړكۍ چوكاټ;کړکۍ;کڼکۍ;کوڼکۍ
7. 窗板
[chuang1 ban3] (怠狾) تمبګۍ;(په تېره دكړكۍ);ارروړ;بخيلتوب;بخيلي;بسته;پرده;پنجره;تپ تور;ترويځه;چوکړ;حسادت;حسد;رخه;رشک;ړوند;سوخر;سوغوندي;غروړی;غړک;غولونه;ګرج;کروته;تمبه
8. 窗玻璃
[chuang1 bo1 li2] (怠件) دكړكۍ ښيښه;دكړكۍ هنداره