Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
窥探 窥见 窥视
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 窥探
[kui1 tan4] (縮贝) اړم;پلټل;په اړم جګول;په زيار سرته رسول;څارل;څارو;ډير كنجكاو;سترګوته اوبه وركول;سترګې پكښې نيول;سترګې پکې خښول;سترګې پوول
2. 窥见
[kui1 jian4] (縮ǎ) تر سوري كتل دبڼولاندې كتل;ثروت كتل;سر ښكاره كول;كرككى ◊ [kui1 jian4] (縮ǎ) تر سوري كتل دبڼولاندې كتل;ثروت كتل;سر ښكاره كول;كرككى
3. 窥视
[kui1 shi4] (縮跌) تر سوري كتل دبڼولاندې كتل;ثروت كتل;سر ښكاره كول;كرككى