Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
竹子
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhu2] (λ) بامبو;باڼس;بانكس;بوښ;بوش;مشکڼی;يو ډول استوايى پو ټى چه ستنى او دلاس لكړې ځنې جوړيږى;باز
2. 竹子
[zhu2 zi5] (λ) بامبو;باڼس;بانكس;بوښ;بوش;مشکڼی;يو ډول استوايى پو ټى چه ستنى او دلاس لكړې ځنې جوړيږى;باز