Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
签准 签名 签子 签字 签章 签证
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 签准
[qian1 zhun3] (帽) ويزه;اجازه ليك;تصديق;وېزه;ويساليك
2. 签名
[qian1 ming2] (帽) لاس ليک;(موسيقې سورونه;امضا;پاراف;پروګرام;پنجه;توشيح;دستخط;شوکاره;كړن لار;لاس ليك;لاسليک;لنډ لاسليک;لاسليك
3. 签子
[qian1 zi5] (帽) چوخول;چوكه;چوكه كول
4. 签字
[qian1 zi4] (帽) لاس ليک;(موسيقې سورونه;امضا;پاراف;پروګرام;پنجه;توشيح;دستخط;شوکاره;كړن لار;لاس ليك;لاسليک;لنډ لاسليک;لاسليك
5. 签章
[qian1 zhang1] (帽彻) لاس ليک;(موسيقې سورونه;امضا;پاراف;پروګرام;پنجه;توشيح;دستخط;شوکاره;كړن لار;لاس ليك;لاسليک;لنډ لاسليک;لاسليك
6. 签证
[qian1 zheng4] (帽谍) ويزه ◊ [qian1 zheng4] (帽谍) ويزه;اجازه ليك;تصديق;وېزه;ويساليك