Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
篷子 篷帐
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[peng2] (罯) اودنی;بادبان;بادوان;بورقه;بوغره;بېړۍ چلول;پرده;په بېړۍ كې تلل;پوړنى;پوڼڼی;ټکرى;چادري;چټۍ;چلول;څپتکی;حجاب;داوڼۍ;دبېړۍ سفر;ډانو;ډاوڼ;ډاونی;ډولۍ;مخپوټې;مکڼه
2. 篷子
[peng2 zi5] (罯) ترپال;ځپرى;دټوكر يا بل شي سايوان چې دسيوري دپاره تر لاندې كښيني;سايوان;کرکره;چونتره;منډو;سپاچه;ششک;چت;سايه وان;سيوران;چوپاړ;ډاره
3. 篷帐
[peng2 zhang4] (罯眀) خېمه;غژدي;په خيمه كې اوسېدل;تامبه;تنبو;خيمه;خيمه وهل;سکام;شمه;كيږ دۍ درول;كيږدۍ;کپړکی;امبه;تمبو;کږدۍ;کېږدۍ