Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
粪便 粪坑 粪车
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fen4] (罷) پېخاړه;(غوشايه);تپۍ;چاپکه;څپيكه;خاشنه;خاشڼه;خشوی;خوشايى;خوشوی;سره;سوپه;سوټه;غوزه کرکى;لاډو;لډو;خشڼه;کنګي;پچه;ګاټي;خرشين;فضلات
2. 粪便
[fen4 bian4] (罷獽) پېړۍ;(بې بازو);بولې;پارچنګ;جګه چوكۍ;دربلی;زين;سرغ;غايطه مواد;كټكى;کړانوې;کنوښی;سټول;دست;ګوه;کټکی;کرسي;پوړۍ;موړه
3. 粪坑
[fen4 keng1] (罷) مردار
4. 粪车
[fen4 che1] (罷ó) ګاډۍ