Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
糊墙 糊涂 糊状
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hu4] (絢) پېروی;رشه;رش;ارياش;پرڼ;پشار;پېروى;دكوچود جدا كولو دپاره شاربل;ديو شى سپيڅلى او سوچه برخه;زبده;زبر;قيماغ;كريم;کريم;کوچ;کوچي;وورږه
[hu2 qiang2 zhi3] (絢) ( لګيدل );په ديوال كافذ لګول;ديوال په خاص كاغذ پوښل;ديوالى كاغذ چې ديوال ياچت تپې پوښل كيږى
3. 糊涂
[hu2 tu5] (絢襖) احمقتوب;سپېدلنه
4. 糊涂话
[hu2 tu2 hua4] (絢襖杠) په احمقانه ډول ږغېدل;دكمكو په دود لاړى څڅېدل;لاړى څڅول;لاړى يا ناړى څڅېدل;لايعني
5. 糊状物
[hu2 zhuang4 wu4] (絢) اماچ;انږی کول;پامالول;چپړيتول;چپليتول;چپيتول;چخپيتول;چختاړول;چرموړل;چيتپيتول;چيتول;چيخپيتول;څخپيتول;څورنګول;څوکل;څوکلول;خپنځل;خچ پچول;خړيتول;ريچې کول;سولول;کواټل;يو More…