Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
糖厂 糖尿 糖类 糖精 糖食
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 糖厂
[tang2 chang3] (縸紅) پلمېټ;خوږه;شګرګني;شيريني;شيريني باب;قندسازي;قند
[tang2 niao4 bing4] (縸Э痜) دشكرى نا روغى;ديابت;ديابيت;ډيابېټ;يو ډول نا روغى چه متيازى يى ډيرى ځى او نا روغه پر له پسې ضعيفه كيږى او دخپل بدن درنښت بايلى;سلسل بول;متيزڅک;قند
3. 糖类
[tang2 lei4] (縸摸) (كيم);دكار بون هايدروجن او اكسيجن مركبات چه شكره او نشايسته هم پكښې وى;كاربوهايدريټ
4. 糖精
[tang2 jing1] (縸弘) سكرين;يو ډول سپينه خوږه بلورينه ماده چې دډبرو دسكرودقير څخه لاس ته راځى او دبورې پر ځاى استعماليږي
5. 糖食
[tang2 shi2] (縸) خوږه;شيرينى;كډونه يا تر كيبونه