Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mo4] (蹼) (څخه);(حق);(لكه كتاب);اتصال;اجوتول;ارتباط;اړول;بزه ګارول;بندول;بندېدل;بوختول;پتلېزول;تړل;تړل كېدل;ټومبل;ټونبل;جزء بندى كول او تجليدول;جوختول;جوسرول;چوړېل;دچرمو او فيتو په واسطه More…
2.
[mo4] (蹼) ګۍ;کولونټه;پړکی;(اعصاب);باډګول;بهير;بياسته;پړى;پله;پنسړی;پڼسی;تار;تړاو;تناو;چربل;څپاڼ;څنګی;رسۍ;رشمه;طناب;کپړ;لام;لنګه;ليك داره ټوټه يا ټوكر;متنګ;مزی;نخ;واښ يا More…