Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
纠察 纠正 纠结 纠集
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 纠察
[jiu1 cha2] (诡) پيکټ;اّس په موږى تړل;په جنګۍ اصطلاح كښې هغه يو لښكرې يا ډلګې چې دڅار دپاره بهرته وليږل شې;پيروال;څارل;څارو;څوكيدار;دشپاله تيره لرګي;مهارول;دار;لوړ;پکټينګ;دكارګري اتحاديې هغه More…
[jiu1 cha2 du4] (诡钉) پيکټ;اّس په موږى تړل;په جنګۍ اصطلاح كښې هغه يو لښكرې يا ډلګې چې دڅار دپاره بهرته وليږل شې;پيروال;څارل;څارو;څوكيدار;دشپاله تيره لرګي;مهارول;دار;لوړ;پکټينګ;دكارګري اتحاديې More…
3. 纠正的
[jiu1 zheng4 de5] (タ) اصلاح کوونکی;تنډوکی;سموونکی;مصحح
4. 纠结
[jiu1 jie2] (挡) ( لكه په پړى يارسۍ كى );پيچ;تاو
5. 纠集
[jiu1 ji2] (栋) ترت;غمچينه;کوهړ;(په لښته په متروكه);(دهګى);(غمچينه);پړول;په پارلمان كې دګوند دغړيو څارونكى;په چنګك دكب نيول;په شړك وهل;په متروكه;په متروكه وهنه;په يوه ترپ More…