Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
红军 红发 红宝 红树 红糖 红色 红花 红萝 红陶 红鱼
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hong2] () بخشش;تر ټا كليو پيسوز يا تى پيسى ور كونه;تقسيم شوی;مستمري;ټوپ
2. 红军
[hong2 jun1] (瓁) سور پوځ
3. 红发的
[hong2 fa4 de5] (緑) ګاجره;ګازره;ګجره;نرګوړان
4. 红宝石的
[hong2 bao3 shi2 de5] (腳ホ) چونۍ;لال;لعل;ياقوت;ياقوتي
5. 红树
[hong2 shu4] (攫) داستوابى سيموپوډول ګنه ونه
6. 红糖
[hong2 tang2] (縸) شکره;ګوړه
7. 红色
[hong2 se4] (︹) احمر;ارداوه;اړوب;آل;اناپي;انقلابى انارشست;انقلابى سوسياليست;حنايي;داساسى اوبنيادى تحول غوښتونكى;ړوز;سره;سور;سور More…
8. 红花
[hong2 hua1] () ځريځه;مسور
9. 红萝卜
[hong2 luo2 bo2] (炮匠) زردکه;ګازره;(كاجره);زردكه;ګاجره;ګازړه;ګجره;بډې;خواره هيله ;رشوت;شيريني;ګټه
10. 红陶
[hong2 tao2] (吵) سره خاوره;سوربخن رنګ;مټينه خاوره چې لوښى اوكوچنۍ مجسمې ځنې جوړيږي
11. 红鱼
[hoong2 yu2] (辰) دتاوده سمندر يو ډول كب