Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
纯化 纯粹
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 纯化
[chun2 hua4] (て) پاكي;تزکيه;تصفيه;تطهير;چاڼونه;چاڼېدنه;چاڼېده;چڼونه;سپېڅغننه;مينځنه;نوږونه;صفاکاري;صفاوالی;زکات
2. 纯粹
[chun2 cui4] (洪) بوب;بوبه;بې غشه;پاک;پاک لمنه;پاکلمنی;پرهېزګار;چاندي;چڼ;خالص;خالص نظري;سپېڅ;سپېڅلى;سپيڅلى;سپين More…
3. 纯粹
[chun2 cui4] (洪) په سپيڅلي توب;په سوچه ډول;په نظري ډول;تش;صرف;محض
4. 纯粹的
[chun2 cui4 de5] (洪) تور;پړته;لومۍ;( لكه خالص وزن خالص مفاد );جال;خالص;دغڼى ځاله;سوچه;دام;ډبۍ;لډ;شبکه;ګيرېدل