Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
纳税 纳粹
[na4 shui4 ren2] (祙) ماليه ده;ماليه وركوونكى;متکي;ماليات ورکوونکی
3. 纳粹
[na4 cui4] (洪) نازي;په جرمنى كې دنازى دګوند غړى جرمنى فاشيست;افراطي ښي اړخى;دنازي ګوندپلوى يا غړى
4. 纳粹主义
[na4 cui4 zhu3 yi4] (洪竡) دنازي ګوند نظريه اوكړنلاره;نازيزم