Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
纵容 纵行
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zong4] (羇) اداکول;ازادول;آزادېده;ازادي;ازادي غوښتنه;استوګ;الغچول;اوزګارول;ايله كول پريښول;برامد;پرانتون;ترېيل;تشکرکول;څرګندول;حق ورپريښول;خارجېده;خپرول;خروج;خمسورول;خوشې کول;خوشى More…
2.
[zong1] (羇) اسمان چوک;اېغ نېغ;په څړۍ;په سر;دڅوكى;ستن;سيخ;عمود;عمودي;عمودي كرښه;عمودي کرښه;لك;نيغ;نيغ په سر;نيغه ليكه;قائم;جنډ;نېغ;لک;جګ
3. 纵容
[zong4 rong2] (羇甧) په پټه مرسته وركول;تجاهل كول;سترګې ورباندې پټول;ناليدلى ګڼل
4. 纵行
[zong4 hang2] (羇︽) ټانګ;(چه چت ته بې وركوى);(ستون);(لښ);ټه;داخبار نا كتاب ستون;دپلټنى قطارونه;رکن;ستن;ستنه;ستنيى;ګراندی;مټه;هر هغه شى چه سننى ته ورته More…