Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
绉布 绉绸
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhou4] (卡) کرېپ;پراټه;پړاته;كريپ;يو ډول ټوكر
2. 绉布
[zhou4 bu4] (卡ガ) کرېپ;پراټه;پړاته;كريپ;يو ډول ټوكر
3. 绉绸
[zhou4 chou2] (卡瑚) کرېپ;پراټه;پړاته;كريپ;يو ډول ټوكر