Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
结为 结党 结喉 结壳 结实 结尾 结式 结晶 结束 结构 结肠 结霜
结晶
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 结晶
[jie2 jing1] (挡垂) په بلور وبدلول;ټاكلى بڼه يا شكل وركول ◊ [jie2 jing1] (挡垂) تبلور
2. 结晶
[jie2 jing1] (挡垂) وينه;کريستل;کرستل;آئينه;بلور;بلوري;چشمو;(د); ښيښه;دساعت ښيښه;ښېښه;كرستل;ګيلاس;هر روڼ او شفاف شى;يو جسلم لكه دو اورى څبرى;کريستلي;رڼکى