Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
绝对 绝望 绝气 绝缘 绝育
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jue2] (荡) ارتفاع;بس کول;پارچاوول;پارچاوونه;تم More…
[jue2 dui4 bu4] (荡癸ぃ) بېخي نه;له سره;بېخي
3. 绝对的
[jue2 dui4 de5] (荡癸) بلاشرط;بې تړه;بې شرط;بې قيده;بې قيدوشرط;مطلق;بې قيدوشرطه
4. 绝望地
[jue2 wang4 de5] (荡辨) په ناميندى;مايوسانه
5. 绝气
[jue2 qi4] (荡) ايستل ختم كېدل;پوره_كېدل;تيرېدل;خلاصېدل;ساايستل;ساورکول;سرته رسېدل;فوت کېدل;تمامېدل;لتاړېدل;پوره كېدل;تېرېدل
6. 绝缘
[jue2 yuan2] (荡絫) انزوا;بيلوالى;تجريد;جدايي;جلاوالى;عايق;ګوښه والی
7. 绝缘子
[jue2 yuan2 zi3] (荡絫) ( پرېښنا);بېلوونكى;عايق;هغه چې برېښنا ځنى تيريږي
8. 绝育
[jue2 yu4] (荡▅) تعقيم;خنثی کونه;شنډونه;شنډېدنه