Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
统一 统共 统制 统帅 统税 统计
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[tong3] (参) (نه ويشل شوى;اوږه په اوږه;بشپړ;بوټى;په ګڼه;پوره;پوره بشپړ;تام;تمام;ټول;ټول ټال;ټولګه;جوړ;ځبله;څبله;څېلمه;درست;درېشي;دهرې خوا More…
2. 统一
[tong3 yi1] (参) جه;يک آهنګي;اتحاد;اتفاق;اړوتړ;پيوستون;توافق;جزو تام;جوړښت;رضا;رضايت;سر;قياسي واحد;ګډون;ملتيا;وحدت;يو ون;يوتوب;يونټ;يووالى;يووالی;يوونه;يورنګه والی;يکتائي;يګانګي;توحيد;لاس More…
3. 统共
[tong3 gong4] (参) ارومرو;بالکل;په ګرده;تماماً;ټوله;چرګټ;چرلټ;چور;چورلټ;د څېلمې;د يوه سره;د يوه مخه;رت;ساپټ;سر تر پايه;سر تر پښو;سر تر سره;سراسر;سروب;سکټ;سم له کنډه;قطعاً;کورټ;ګرسره;له سره تر More…
4. 统制
[tong3 zhi4] (参) استاذي;امپراتوري;باداري;برلاسه کېدل;برېدل;برېدنه;بريا;په ټاكلى ځاې كى راايسار ول;په کابو کې راوستل;تسخير;تسلط;تفتيش;تفتيشول;تفحص کول;چارواکی;څارل;حاکميت لرنه;حاکميت;(پرې More…
5. 统帅
[tong3 shuai4] (参) (قومندان);او بو او هوائى ولې قواوې يې تر امر او لاس لاند وى;عمومى كوماندان;هغه عسكرې كوماندان چه دوچې;دټولوځواكونو قومندان;دقواوو سر قومندان;ولسمشر
6. 统税
[tong3 shui4] (参祙) باج;بېلول;پرېكول;ترنی;ټکټ پولي;ټکټانه;دداخلى تجارت ماليات;ساو;ماليه;هغه ماليات چه په هېواد كى دننه پر توليداتو او مالونوايښودل كيږى;پرعوايدو دماليې اداره;مايه اخيستل
7. 统计
[tong3 ji4] (参璸) احسائيه;احصايه;احصايوي;احصائيه;ارقام;اعداد;شمارپوهنه;شمېر;شمېرانه ◊ [tong3 ji4] (参璸) احسائيوي;احصايه;احصايوي;شمارپوهنه;شمېرانه
8. 统计学
[tong3 ji4 xue2] (参璸厩) احسائيه;احصايه;احصايوي;احصائيه;ارقام;اعداد;شمارپوهنه;شمېر;شمېرانه