Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
绵绵 绵羊
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 绵绵
[mian2 mian2] (壶壶) پرله پسې;تل;تلمدام;دايم;دايماً;شامدام;دم پدم;متوالي;نېب;پيوسته;پرله ◊ [mian2 mian2] (壶壶) پرله پسې;جوړ;روغ;روغ رمټ;نا ايله;نا ماتې;نه More…
[mian2 yang2 de5] (壶ο) مړيي