Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
绷簧
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 绷簧
[beng1 huang2] (羄庐) پسرلی;چينه;کونډه;څوړمنی;فنر;جلاله;کمانۍ;بهار;(لكه دموږك تلل يافنر);(لكه فنر);ار;ارتجاعي;ارتجاعيت;ارغوچکه;ارغوچېدل;ارغوشتکه;الستيکيت;ايستل;بچه ګرو;بسنت;بلنګېدل;بهاري;بيځايه More…