Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
绿 绿内 绿洲
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 绿
[l?] (厚) ( زرغون );اومچک;بڼه الوتى;بې تجربه;بې تجربې;پوړ;تازه;تاند;تنكى اوم;خام;خامکار;زرغون;ښالېز;سمسور;ښېرازه;شين;شين رنک;غوره;کرهډ;کم تجربه;کورک;لپ څټ;ماشومتوب;نوى;نيم More…
[l? nei4 zhang4] (厚ず毁) توري اوبه
3. 绿洲
[l? zhou1] (厚瑆) ( واحه );رغياڼه;شينلى;واحه