Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bian4] (骒) کوڅۍ;کونسۍ;(څيټى كول);ارغونچی;اودل;بټوه;بوتۍ;بودۍ;په كو څيو سينګارول;پېرل;توری;چرمه;چوټکه;چوټى;چوټى كول;چونټۍ;څڼکه;دكو څى غوندى او دل;دوپن;شاباز;كوڅى;کوڅۍ کول;کونڅۍ;لينار More…