Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
编入 编写 编成 编纂 编织 编辑 编队
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bian1 ru4 bian1 nian2 shi3] (絪絪) پېښليک;تاريخ;تاريخ ليكل;حکايت;داستان;سرګذشت;قصه;کيسه
[bian1 ru4 yu4 suan4] (絪箇衡) بودجه;بچت;بودجه ټاكل;بوديجه;دخرڅ او ګټى سنجش يا اټكل;ذخيره;سپما;بودِجه
3. 编写剧本
[bian1 xie3 ju4 ben3] (絪糶粿セ) په بدله بڼه ښوول;دډرام په بڼه اړول;دډرامې دود او بڼه شوول
4. 编成团
[bian1 cheng2 tuan2] (絪Θ刮) روڼول;سمول;غنډ;غونډ;كنډك;منظمول;ويشل په كنډكو;په كنډكونووېشل
5. 编纂
[bian1 zuan3] (絪摹) تاليفول;تاليفول ياتاليف كول;تدوينول;تصنيفول;غونډول;له نورو كتابو او اثارو څخه را ټولول;يو پربل اول;يو ځاىكول;ترتيبول;تنظيمول
6. 编织的
[bian1 zhi1 de5] (絪麓) غړدى;غښتی;غښتى
7. 编织者
[bian1 zhi1 zhe3] (絪麓) اوچته;پتنوس;پړاخ;پيت;تباخ;تلبر;تېغنه;ټکۍ;ټيکلی;جلګه;چاپړاخ;خړاسی;ډېسک;رکاټ;ريکاټ;ستلی;غورى;غوري;فلات;کتخ;کتغ;ککوړی;کوناغ;کيکوړی;مجمه
8. 编辑人员
[bian1 ji2 ren2 yuan2] (絪胯) كتنپلاوى;كتونكې ډله
9. 编辑委员会
[bian1 ji2 wei3 yuan2 hui4] (絪胯〆穦) جرګه;چلوونكې;مديره
10. 编辑室
[bian1 ji2 shi4] (絪胯) مديره
11. 编队
[bian1 dui4] (絪钉) ايجاد;بنا;بڼه ور كونه;تشكيل;تشکل;تشکيل;تعليم و تربيه;جوړښت;رغونه;ساختمان;فارمېشن;جزوتام