Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
缝纫 缝补 缝针
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 缝纫
[feng4 ren4] (羅) بخۍ كول;بخۍ وهل;بېزل;پتلېزول;ټانکه کول;ټك وهل;چټل ليکل;چخل;چوخل;چوخول;چيچل;چيخل;رغول;روغول;فاشيست;ګنډل;ګينده کول;کوشيرول;جوړول
2. 缝补
[feng4 bu3] (羅干) پينه كول;رفوكول;بېزل;پېزل;رفو
3. 缝针
[feng4 zhen1] (羅皐) ستن;کرشنيل;ژغڅۍ;سوزن;ابرا;غشى