Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
罐头 罐装
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[guan4] (砒) قره وانه;کړهی;  كې اچول;ارکاره;اېښودل;ايښول;په پښوکول;په سر کول;په More…
2. 罐头
[guan4 tou5] (砒繷) محروس;محرز;محفوظ
3. 罐头制造商
[guan4 tou2 zhi4 zao4 shang1] (砒繷硑坝) هغه څوك چه مېوه او نور شيان په دبليو كې اچوى
4. 罐装的
[guan4 zhuang1 de5] (砒杆) په دبلى يا په مرتبان كې ساتنه يا ساتل شوى شى;راجستر