Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
罢免 罢官 罢工
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ba4] (絵) اورغو;بټ بېديا;تګلی;ټټنګ;څورګه;سوراړ;سونجه;کرند;لوګ;متروک;ميرات مړی;مهجور;چغالي
2. 罢免
[ba4 mian3] (絵) (بيا);احضار;احضارول;باطلول;بيرته اخيستل;په زړه کول;په يادول;په يادول په يادراوړل;په يادېدل;رابل;زړه;(په);کې تېرېدل;غوښتل;لغوكول;له منځه وړل;متوجه کول;متوجه More…
3. 罢官
[ba4 guan1] (絵﹛) (حق);(عدم سمع);اوزګارول;برطرفول;بې اعتنائى كول;پرېښودل;پرېښوول;ترديدول;ترکول;تشکرکول;تعطيلول;جنوټې;خوزول;راکړه ورکړه;رخصتول;ردول;رسختول;روانول;شالنګول;قرعه کشي;کټول;کور ودانی More…
4. 罢工
[ba4 gong1] (絵) ( په تيره د كارګر انو );اعتصاب;ورچن تګ;داعتراض په دودله غونډې وتل;دكارګرو كاربنديز