Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
罪人 罪恶 罪犯 罪状 罪证
罪状
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 罪状
[zui4 zhuang4] (竜) اتهام;اتهامنامه;استغاثه;الزام;بړومی;تپنه;تهمت;تور;تورلګونه;تورونه;تورېدنګ;تورېدنه;تومت;سر ټکونه;شاتورۍ;شکايت;شکوه;شوډنګ;عرض;ګله مانه;ګيله;لارلباري;هنت;دعوه;ګوتنيونه