Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
罪人 罪恶 罪犯 罪状 罪证
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 罪人
[zui4 ren2] (竜) ګنهګار;خطاکار;پاپي;تورمخی;عاصي;ګناه كار;ګناهکار;بزه ګاره;بزه ګار;ګار
2. 罪恶
[zui4 e4] (竜碿) ګناه ګاري;اوبال;بزه;عصيان;غاړبندی;غاړه بندول;غاړه بندي;ګناه;ګناه كول;وبال;تقصير;فسق
3. 罪犯
[zui4 fan4] (竜デ) اخراج;ايستل;بد کاری;بدماش;بهرول;جاني;جرائم پېشه;جنايتکار;جنايي;چلر;خارجونه;ډانګايي;قايد;قرعه کشي;مجرم;جنايت More…
4. 罪犯的
[zui4 fan4 de5] (竜デ) اړلی;اسير;بندي;بنديوان;تورشوى;تورول;تومتى شوى;زنداني;غندل;قيدي;محكوم شوې;پړول;محبوس;مجرم ګڼل;محكومول;ملامتول
5. 罪状
[zui4 zhuang4] (竜) اتهام;اتهامنامه;استغاثه;الزام;بړومی;تپنه;تهمت;تور;تورلګونه;تورونه;تورېدنګ;تورېدنه;تومت;سر ټکونه;شاتورۍ;شکايت;شکوه;شوډنګ;عرض;ګله مانه;ګيله;لارلباري;هنت;دعوه;ګوتنيونه
6. 罪证
[zui4 zheng4] (竜谍) اشاره;اورشو;څرښه;څرک;علامه اثار;كلى;نښه;مصداق