Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[lei2] (媒) ارغاړی;الپي الا;اوترائي;برېزنه;بغل;بوکېدل;بېچاره;بېچارې;پګړ;پکړ;پوټۍ;پېچومى;ترنځى;تشويق;تكيه كول;تکيه کول;تکيه کېدل;تنګ لاسی;تهنه;ټپساری;جهازراني;چندټ;ځاڼه;حدت;څنګ لګول;څنګل پرې More…
2.
[lei2] (媒) جړپړ;چوار;راګير;سردوڅار;کښېوتی;کېوتل;ګير;جړ