Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
翩翩
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 翩翩
[pian1 pian1] (健健) اتروشی;بڼيالی;ټل;ټولګى;جماعت;جومات;چټ;خوږ ژبى;درجه;رعنا;رياستي;ښه ذوقى;صنف;طبقه;ظريف;کلاس;متناسب;موزون;نفيس;اغلي;مستظرف;زېبا;نازک;نازنين