Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
翼展 翼片 翼部 翼长 翼面
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 翼展
[yi4 zhan3] (羖甶) نينګانی;قلاچ;لنګور;ګاړګوزی;ټنډوېک;ګړبوزی;تشه;تشيال;جو;فاصله;فضا;لوېشت;لوېشتول;وجب;ولېشت;نيمګاڼی;اننګ;سوبه
2. 翼片
[yi4 pian4] (羖) اغوستل;پلنه لرګينه تخته چې په هغه كښې څېره كښل شوى وي;تزک;څلور كنجۍ تخته;دمنصفه هيئت دنومونو لست;دوره يا دېوال هغه برخه چې په چوكاټ كښې ننوتلى وي;ګردمېز;کومېټه;لوحه;منځنۍ More…
3. 翼部面
[yi4 bu4 mian4] (羖场) پروفيل;اوڅار;ايسند;بارز;بېوره;جلي;جوت;د پېژندنې څېره;دنيم مخ تصوير;ديواړخ نخشه ايستل;رډ بډ;رغ;رک;ګاڼه;لايځ;مقطع;نيمه خوا;نيم رويه;لنډه پېژندنه;لنډيز
4. 翼长
[yi4 chang2] (羖) (په تېره دموسيقى اّلاتو);تار;توافق;جوړښت;رسۍ;رضا;کاشين;کرکړی;سربند
5. 翼面
[yi4 mian4] (羖) توږندی;آبترازو;الوتكه;اوار;اواره سطح;پروژه;پلان;په;تمبه;توږل;توږند;توږۍ;چرته;دودى اوپر مختيا سطح;ډېزاين;رند;رنده;رنده More…