Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
而不 而后
2. 而后
[er2 hou4] (τ) بنأعليه;بيا;بیا;پس;په هغه صورت كې نو په نتيجه كې;په هغه وخت كې;خی;دخپل وخت;دهغه وخت;ژر وروسته تر هغه;سر بېره More…