Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
聋哑
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[long2] (扭) په غوږو دروند;ځان كوڼ اچوونكى;كوڼ;کوڼ;کر;صامت
2.
[long2] (扭) کوڼ والی;کڼتيا;كوڼ والى;کڼوالی;کوڼتوب;کوڼتيا;کوڼوالی
3. 聋哑
[long2 ya3] (扭白) ګونګ و سونګ;ګونګی;ګونګی سونګی
4. 聋哑者
[long2 ya3 zhe3] (扭白) ګونګ و سونګ;ګونګی;ګونګی سونګی