Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
股利 股市 股票
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 股利
[gu3 li4] () (لكه دبانك يا شركت);برخه;تقسيم شوی;دوېشلو وړ پيسى;سهم;مقسوم;ټکټ پولي
2. 股市
[gu3 shi4] (カ) مبادلات;د ونډو او اسعاروبازار;دونډواواسعارو بازار
3. 股票的
[gu3 piao4 de5] (布) (لكه ټوټه);(لكه دتوپك);آبګوشت;احتياطي;احمق;اذوقه;آذوقه;ارګانه;آره;اعمال;افعال;بدنه;بې More…