Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
肥皂 肥胖
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fei2] () (اصط);(لكه مځكه);اباد;اټمبار;اميده;اندوکندو;باثروته;بای;بډا;بډاى;بې نيازه;پانګه لرونکی;پانګه وری;پروټ;پنډ;پنډوس;په غوښو پټ;پولدار;پېړ;پيسه دار;پيسه داره;پيسې More…
2. 肥皂
[fei2 zao4] (╩) صابون;څابون;ډل;سابون;سپلګ
3. 肥胖的
[you2 ni4 de5] (璂) شحمى;شحمي;غوړ;غوړلرونكى;غوړېچن;غوړين;غوړنى;پنډ;غوړېجن;خرټ