Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
胀大 胀起
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 胀大
[zhang4 da4] (等) ادوبدو;بردم;بمبو;پړسبن;پړسمن;پړسېدلی;پړسيدلى;ټنډ;ټنډه;د swell دريم حالت;دوبدو;ډبو;ډډبډ;ډه به;شاخص;متورم;ډډی بډی;چچړوبن;غومبي
2. 胀起
[zhang4 qi3] (等癬) پړسوب;پړسونه;تورم;ټنډېدنه;ټنډېده;ډډبډ کېدل;ډډتوب;ډډتيا;ډډوالى;ډډېدل;ګومبۍ;برجستګي;کړوپول;کړوپېدل;بوک