Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
胜利
胜利 胜利地 胜利的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[sheng4 li4 de5] (秤) بر;بريالى;بريالي;بريمن;سوبمن;فتح کوونکی;مارو;موفق;موفقيت;وياړلی;بريالی;فاتحانه;مظفرانه;مظفر