Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
胶冻 胶卷 胶囊 胶片 胶的 胶粘
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jiao1] (溅) تپل;چوړېل;څلېښ;څلېښت;سرېښ;سرېښن;سرېښول;سريښ;سريښول;موښلول;نښلول;نيښلول
[jiao1 dong4 de5] (溅) جلې;اسی;جيلى;هغه مربا چې دميوو داوبو اوبوري ديو ځاى ايشولو په اثر لاس ته راځي;زوښا;کبوړه
3. 胶卷
[jiao1 juan1] (溅) پخه;پرده;په پرده پوښل;تاوېدل;ترجمه;چورلېدل;څرخول;څرخېدل;خانګره;خنګره;ژباړنه;ژباړه;ژباړون;ښيڅرخ;فلم;فلم اخيستل;فلم جوړول;نوار;پيته
4. 胶囊
[jiao1 nang2] (溅舗) (تش مينځه شى);كپسول;كوشكوړى;کپسول;محفظه;يو پوښ چه دوا پكښى اچول شوې وى;ګرز
5. 胶片
[jiao1 pian4] (溅) پخه;پرده;په پرده پوښل;تاوېدل;ترجمه;چورلېدل;څرخول;څرخېدل;خانګره;خنګره;ژباړنه;ژباړه;ژباړون;ښيڅرخ;فلم;فلم اخيستل;فلم جوړول;نوار;پيته
6. 胶的
[jiao1 de5] (溅) لاستيک;(لكه پنسل پاك);(هغه لوبه چې ګټل اوبايلل معلوموي);پاكوونكى;پنسل پاک;پيشوخوټ;توږونكى;دريمه لوبه;رابړي;ربړ;(ربڼ);ژاوله;کنډ;کونډری;لاسا;مښونكى;کاوچوکي;کاوچوک;رابړ
7. 胶粘剂
[jiao1 nian2 ji4] (溅诌警) بردی;بروی;څلېښ;څلېښت;څلېښناک;سرېښ;سرېښن;سرېښناک;سريښناک;نښتونکی;چسپان;نښلند;پوري کېدونکی
8. 胶粘性
[jiao1 nian2 xing4] (溅诌┦) ترانځه;چسپ