Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
脆骨
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 脆骨
[cui4 gu3] (癌) ( غضروف );اوتار;پاسته هډوكى;پياکې;تنكى هډوكى;سپينې;كرپندوكى;کرپندوکی;کړپندوکی;واڼډې;کرچونی;غضروف