Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
脊椎 脊背 脊骨 脊髓
脊背
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 脊背
[ji3 bei4] (璉) غرته;(خپل ځاى ته);(لكه دتورې;(لكه دكتاب);(لكه دمجلې ګڼې);(له ورميږه تر كو ناټيو);احیاکول;اخرنی;آخرى;اخری;آخري;آخرين;او ږه وركول;بل ځل;بې عفتي;بېخ;بېرتنى;بېرته;بېرته More…