Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
脊椎 脊背 脊骨 脊髓
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 脊椎
[ji3 zhui1] (凑) ملاغاښی;ګوجرکی;ملامرۍ;( فقره );بوجرکی;د ملامرۍ;دملا بند;دملا غاښى;دملاغاښی;دملامرۍ;فقره;کوجرکي;مرکنډۍ;فقار;مهره
[ji3 zhui1 dong4 wu4] (凑笆) الوتونكى;ژوى پوهنه);ښوئيدونكى او زوحياتين ژوى;شمزيوال;فقاريه;ملا تير لرونكى ژوى لكه تى لرونكى;
3. 脊背
[ji3 bei4] (璉) غرته;(خپل ځاى ته);(لكه دتورې;(لكه دكتاب);(لكه دمجلې ګڼې);(له ورميږه تر كو ناټيو);احیاکول;اخرنی;آخرى;اخری;آخري;آخرين;او ږه وركول;بل ځل;بې عفتي;بېخ;بېرتنى;بېرته;بېرته More…
4. 脊骨
[ji3 gu3] (癌) (ټينګه);اراده;اشترۍ;پنځه;تكيه ځاى;ټينګوالی;خرپول;خوی;خوي خصلت;د شمزۍ ستنيې;دملاتير;ډونګرۍ;رشه;روڼا;سجيه;سيرت;شاتیر;(د);شمزۍ;شنځۍ;طينت;عزم;ګلپي;کرکټر;لوښه
5. 脊髓
[ji3 sui3] (盆) د شمزۍ ماغزه;شوکي نخاع;شمزۍ