Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
脱去 脱掉 脱离 脱臼
2. 脱掉
[tuo1 diao4] (叉奔) رېتاړه;څيرګۍ;(خپل);بربنډول;بړانګه;بې پردې کول;پاډه;پټاره;پټه;پټۍ;پوستول;پېزوانک;پيته;تراډه;تراړه;تراښه;ترښکه;تروژل;تړانګه;تشول;تضاد;ټوټه;ټېپ;جامه يې ايستل;چورول;څرمن More…
3. 脱离
[tuo1 li2] (叉瞒) انفکاک;بېلښت;بېلنه;بېلونه;بېلېدنه;بېلی;پراک;پرېژه;پرېښودل;پرېښودنه;پرېښوونه;پېلنه;تجزيه;تجزيه کول;جدا کول;جدا کېده;جدايى;جلاتوب;جلاکول;جلاوالی;دهير;سره More…
4. 脱臼
[tuo1 jiu4] (叉) خلع