Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
腐坏 腐朽 腐殖 腐蚀 腐败
腐朽
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 腐朽
[fu3 xiu3] (籊Υ) بدرۍ;بډې;بنډ;پيازه;تاوان;تروټ;تروټه;تطميع;حيف;خرابوالى;خرابېدل;خزانېدل;خساره;خوسا توب;خوسا شی;خوسا More…